Monday, June 24, 2002

Wet Grensoverschrijdend Betalingsverkeer aanpassen?

Trouw meldde afgelopen zaterdag ook dat het Ministerie van Financiën bij de Raad van State een voorstel heeft liggen om de Wet Grensoverschrijdend Betalingsverkeer aan te passen aan de Europese Verordening m.b.t. tarieven. In feite wil men zo de lage tarieven c..q. de mogelijkheid om deze te verordonneren wettelijk verankeren. Mij lijkt dat persoonlijk een slecht plan.Juridisch bezien is de manoevre niet nodig omdat de Europese Verordening direkte werking in de lidstaten heeft. In feite gaat het dus om verhulde verdere interventie in de betaalmarkt. Door deze te verpakken als voortvloeiend uit Europese regels hoopt het Ministerie van Financiën nu niet de politieke discussie aan te gaan en wel hun positie te versterken. Ik ben benieuwd of lobby-verenigingen, parlement en Raad van State de actie doorzien.