Friday, June 21, 2002

Automatiseringsgids; bijna goed, maar net niet

In de door mij zeer gewaardeerde Automatiseringsgids analyseert Rolf Zaal de positie van CCV ten opzichte van Interpay m.b.t. de netwerktransportdienst pinnen. De conclusie is dat het voor CCV als eventuele nieuwe aanbieder van pinautorisatiediensten niet eenvoudig zal worden om Interpay partij te geven in de markt. Ik deel die conclusie. Er zijn echter ook inhoudelijke onjuistheden te vinden in het artikel en omwille van de zuiverheid van de discussie zet ik die hier even neer:-Er is geen bankvergunning van DNB nodig om pintransacties te mogen transporteren. De enige vereiste is dat banken bereid moeten zijn die activiteit ook te doen laten verrichten door anderen dan Interpay.

-In een kort geding in 1988 (door CCV aangespannen) is door de rechter bepaald dat banken om veiligheidsredenen het voorrecht moeten kunnen behouden om de switchfunctie zelf te doen. CCV is zich toen gaan richten op switchen voor alle andere typen produkten

-In een beschikking van het Ministerie van EZ (1992) is aangegeven dat op termijn een dergelijke switchfunctie ook door derden zou moeten kunnen worden uitgevoerd. Feitelijk is nadien de markt echter niet opengebroken, met alle gevolgen van dien (klagende winkeliers ivm te hoge tarieven en kleiner wordende markt voor terminalleveranciers). Momenteel loopt een onderzoek van de NMa naar dit punt.

-er is geen clearing en settlement activiteit verweven met het aanbieden van de netwerkdienst autoriseren van pintransacties. Clearing en settlement kan gewoon via Interpay blijven lopen,

-er is dus ook geen rekening bij DNB nodig om deze dienst aan te bieden.Ondertussen zijn we wel benieuwd. In het artikel wordt namelijk aangekondigd dat CCV wat pilots gaat verrichten. En ook praat met banken. Wie weet dat banken zelf ook van mening zijn dat het goedkoper kan dan nu bij Interpay.....