Monday, June 10, 2002

Er zit al iemand vast in Amsterdam voor pinfraude..

Ach, ik ben een voorzichtig mens. Vorige week voorspelde ik dat binnen 3 weken bekend zou zijn of er iemand opgepakt zou zijn in verband met de pin-fraude. De Trouw meldt dat er inmiddels al iemand in de regio Amsterdam vastzit. Er lijkt een simpel samenwerkingsverbandje tussen winkelmedewerkers te zijn; bediende nummer 1 kopieert pasinhoud, bediende 2 kijkt over schouder mee naar pin-code. En klaar is kees.Maken we overigens een schatting hoeveel mensen hiermee geconfronteerd worden dan extrapoleren we de 2000 Postbankers aan de hand van een geschat marktaandeel van 40 % naar circa 5000 Nederlanders. En daar laten we dan wel enige honderden jongeren buiten (die immers tegen betaling hun pas en pincode uitlenen).