Friday, June 07, 2002

Brief Zalm over maatschappelijke aspecten betalingsverkeer

In vervolg op de eerdere vragen van toegankelijkheid betalingsverkeer reageert Zalm per brief instemmend op de discussie tussen banken en maatschappelijke organisaties. Hij merkt wel nog op:Naast de oplossingen die door de markt zelf, al dan niet in samenwerking met de overheid, kunnen worden ontwikkeld zijn er twee onderwerpen waar een wettelijke regeling wenselijk kan zijn. In de eerste plaats betreft het de toegankelijkheidseisen die zien op het bevorderen van de algemene bruikbaarheid van betaalvoorzieningen. Een wettelijke borging van deze eisen, bijvoorbeeld in het kader van anti-discriminatiewetgeving, kan meer duidelijkheid scheppen en consumenten houvast bieden.In de tweede plaats wordt de wenselijkheid van een wettelijke regeling voor nummerportabiliteit verkend. De voor- en nadelen van nummerportabiliteit worden momenteel onderzocht door de MDW-werkgroep Overstapkosten. De bevindingen van deze werkgroep zijn ook voor de bereikbaarheid van bancaire voorzieningen van belang.
Voor mensen die zich afvragen in welke mate deze brief van Zalm afkomstig is of zijn beleidsmedewerkers. De hele afdeling FM van het Ministerie is op dit moment op een dagje uit. Dus de brief, die zojuist gepubliceerd is, moet wel van Zalm persoonlijk afkomstig zijn......