Wednesday, June 19, 2002

Wat worden de nieuwe pintarieven buitenland...?

De Volkskrant brengt vanochtend het nieuws dat SNS en Friesland Bank besloten hebben om de tarieven voor geldopname's en pinnen in het buitenland met ingang van 1 juli 2002 af te schaffen. Dit is een gevolg van de Europese Verordening over dit onderwerp. De andere banken wachten nog even af met bekendmaken van tarieven. Daarmee is een herhaling zichtbaar van het patroon per eind 1999. Toen waren banken ook erg laat met bekendmaken van de in te voeren tarieven voor pinnen in het buitenland (voortvloeiend uit het feit dat geen wisselmarge's meer zouden bestaan tussen munten in het euro-gebied).Interessant is de positie van Fortis. Fortis zegt in Nederland de markt te zullen volgen. Voor zijn Belgische rekeninghouders maakt Fortis buitenlandse geldopnames en pinbetalingen in de eurozone wel gratis per 1 juli. Dat besluit nam de marktleider in België al in januari.In een nader commentaar gaat de Volkskrant in op de twee opties voor banken. Binnenlandse transacties ophogen tot tarief van de buitenlandse, danwel buitenlandse verlagen naar dat van het binnenland (gratis). Een gelijktijdige verhoging binnenland en verlaging buitenland wordt niet besproken. Ook de variant pinnen gratis, en tezelfdertijd geldautomaten gebruik bij andere dan de eigen bank getarifeerd (in feite invoering van uniforme tarieven voor gastgebruik geldautomaten) komt niet ter sprake. Volkskrant neemt al wel een voorschot en denkt dat alles gratis wordt:

Volgens de verordening moeten banken hun klanten 'ruim tevoren' op de hoogte stellen van tariefverhogingen. Aangezien nog geen enkele grootbank, minder dan twee weken voor de deadline, zijn klanten heeft gemeld dat binnenlands pinnen geld gaat kosten, valt op te maken dat de banken voor optie twee kiezen.Verderop wordt opgemerkt dat diverse pastarieven zijn ingevoerd c.q. verhoogd en laat de Friesland Bank weten dat de gederfde inkomsten op termijn zeker tot nadere maatregelen zullen leiden (lees tariefsinvoering).Uiteraard snapt elk mens dat het uit de lengte of de breedte moet komen. Nu de Europese Commissie en het Parlement de lengte hebben bepaald, zullen banken straks ongetwijfeld de breedte gaan benutten. We blijven benieuwd.