Tuesday, June 25, 2002

E-marktplaatsen werken niet zo goed

aldus een artikel in het Financieel Dagblad. Hierin komen rapporten van Forrester en Berenschot aan de orde. Daaruit blijkt dat de euforie over gezamenlijke inkoop via Internet alleen gerechtvaardig is als er een echt neutrale plek is waar partijen samenkomen om zaken te doen. Tegelijk blijkt echter ook dat veel inkoopafdelingen na jaren van sanering en optimalisering van inkoopprocedures, weinig zin hebben om plotseling met een potentieel groter aantal marktpartijen zaken te moeten doen via de e-marktplaats.Een thema is verder een goede koppeling van bedrijfsprocessen aan de e-marktplaats. Men kan zich afvragen of inkopers niet wat al te kortzichtig gaan voor de korte voordelen. Vooral in organisaties die grote SAP-implementaties achter de rug hebben zullen de inkopers begrijpen dat wat breder en bedrijfskundig denken ook geld op kan leveren voor de organisatie.