Monday, June 17, 2002

Diepgewortelde associaties...

...blijken te zijn dat Postbank en Postkantoren en Royal TPG Post (voorheen PTT) nog in één hand zijn. Die associatie is ontstaan gedurende vele tientallen jaren van gezamenlijk opereren onder de vlag van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Op het postkantoor haal je geld van de giro. En de giro is van PTT post, zo blijkt ook nu nog 80 procent van de klanten te denken (aldus een commentaar van de baas van TPG in het FD van vandaag).De juridisch/commerciële werkelijkheid is inmiddels anders. Postkantoren zijn gezamenlijk eigendom van enerzijds Postbank (een binnenkort als bedrijfsonderdeel op te heffen merk van de ING Group) en anderzijds Royal TPG Post (het postale onderdeel van TNT Post Groep). Maar goed, we hebben waarschijnlijk weer een 60 jaar nodig om die associatie te onthouden. En tegen die tijd zul je zien dat ING Groep en TPG niet meer bestaan.Zo blijven we achterlopen. Mooi hè?