Monday, June 17, 2002

Internationaal betalen vanuit internet-bankieren..

Rabo introduceerde eind mei de functie van internationaal betalen vanuit het Internet-bankier pakket. Eurobasis is een variant waarbij de opdrachtgever moet beschikken over het het IBAN-rekeningnummer (International Bank Account Number) van de begunstigde en het SWIFT-adres van de bank van de begunstigde. De kosten zijn € 5,- per betaalopdracht en de ontvanger ziet geen kosten meer.Europlus is voor de luiwammessen onder ons: De opdrachtgever hoeft geen IBAN-nummer en SWIFT-adres in te vullen, maar dat kost dan € 8,-. Het is echter ook mogelijk de kosten gedeeltelijk voor rekening van de ontvanger te laten komen. Dan blijft de prijs € 5,- en betaalt de ontvanger van het geld de kosten in het buitenland.Martijn Verrijn Stuart vroeg zich af hoe het nu zat met de verordening over electronische transacties in één land en naar buitenlanden, die vanaf 1 juli 2002 evenveel moeten kosten. Hij schrijft:

Vanaf dat tijdstip moeten buitenlandse overboekingen die luiden in euro's tot een maximum van EUR 12.500 immers evenveel kosten als binnenlandse overboekingen. Of preludieert Rabo hiermee op een binnenkort aan te kondigen tariefstelling voor binnenlandse overboekingen?Interessante vraag. We nemen de regulation er even bij en ontdekken de volgende definities.Een grensoverschrijdende betaling is:

- grensoverschrijdende overmaking; moet vanaf 1 juli 2003 in binnen en buitenland even kostbaar zijn,

- grensoverschrijdende elektronische betalingstransacties; moeten vanaf 1 juli 2002 in binnen en buitenland hetzelfde kosten.


Op dit moment denk je dat de internationale Rabo Direct overboeking onder het tweede streepje valt.Een "grensoverschrijdende elektronische betalingstransactie" is vervolgens:

- een grensoverschrijdende overmaking van geldmiddelen door middel van een elektronisch betaalinstrument

- een grensoverschrijdende opneming van contanten met behulp van een elektronisch betaalinstrument en het op- en ontladen van een elektronisch-geldinstrument bij een geldautomaat of een automatisch loket

- een "grensoverschrijdende cheque".


Je denkt nu nog steeds dat de Rabo-overmaking onder de eerste van deze drie zal vallen.We lezen verder. En zien dan dat een elektronisch betaalinstrument is:

-een betaalinstrument met toegang op afstand

-een elektronisch-geldinstrument waarmee de houder één of meer elektronische betalingsverrichtingen kan uitvoeren;


Het laatste ding kennen we. Dat is de chipknip. Zo'n "elektronisch-geldinstrument" is een oplaadbaar betaalinstrument, zijnde een kaart waarop waarde is opgeslagen of een computergeheugen, waarop waarde-eenheden elektronisch worden opgeslagen.Dan moet cross-border internetbankieren dus onder betaalinstrument met toegang op afstand vallen zou je denken. Welaan als de de definitie van "betalingsinstrument met toegang op afstand" lezen zien we:

een instrument waarmee een houder van een rekening bij een instelling toegang kan krijgen tot geldmiddelen die zich op die rekening bevinden, om ten gunste van een derde een betaling te verrichten. Daarvoor is gewoonlijk een persoonlijk identificatienummer en/of een soortgelijk bewijs van identiteit nodig. Hieronder vallen met name betaalkaarten (krediet-, debet-, uitgestelde debiterings- of bankkaarten) en kaarten met een toepassing voor telefonisch en thuisbankieren.'

Nog steeds denken we dat Rabo internationaal direkt betalen hieronder valt, totdat we de uitsmijter tegenkomen:

Grensoverschrijdende overmakingen vallen niet onder deze definitie;Goed, we hebben nu 4 Russische popjes uitgepakt en het volgende geleerd:

Het elektronische overboeken via internet-bankieren is - opmerkelijk genoeg - in de definitie van de verordening geen grensoverschrijdende elektronische overboeking met een betaalmiddel op afstand. Het moet daarmee wel onder de restcategorie van de grensoverschrijdende overmaking vallen. En die hoeft pas op 1 juli 2003 even duur te zijn in Nederland en daarbuiten. Ofwel: de Rabo heeft nog 12 maanden om te bepalen of Internetbetalingen in Nederland ook € 5,- gaan kosten of dat de overboekingen naar andere landen gratis worden. We zijn benieuwd (eigenlijk al naar alle tarieven vanaf 1 juli 2002) en wachten af.Met dank aan Martijn Verrijn Stuart voor deze, ook voor studenten, fantastische strikvraag!