Wednesday, June 12, 2002

Overzicht parkeertarieven gemeenten

Gepubliceerd door het Ministerie van Financien. Mooie formulering:

Concluderend kan gesteld worden dat de voorbeeldfunctie van de lokale overheden om terughoudend te zijn met prijsaanpassingen rond 1 januari 2002 niet in alle gevallen goed uit de verf is gekomen.