Friday, June 21, 2002

Nieuws uit de centrale bank

Eergisteren stond de volgende advertentie in de krant:

FINANCIEEL STRATEGISCH MANAGER -DNB -

'unieke opdracht' -Euro 100.000 plus


De Nederlandsche Bank. Organisatie met belangrijke maatschappelijke positie in de Nederlandse economie. Actieve bijdrage binnen het stelsel van Europese Centrale Banken. De ontwikkelingen gaan snel. In Nederland en in Europa. Ook de rol van DNB verandert. De vraag naar een -bedrijfsmatige verantwoording richting externe stakeholders -waaronder de RvC- groeit. Verduidelijking en aanscherping van de bedrijfsmatige strategie is daardoor gevraagd. Nieuwe positie. Opdracht: definieer de bankbrede bedrijfsstrategie -algemeen en financieel-, zorg voor monitoring van de uitvoering en belangrijk: initieer proces en kweek enthousiasme binnen de totale organisatie om bedrijfsstrategisch denken en handelen ingebed te krijgen. Hiervoor is alle ruimte beschikbaar. Rapportage rechtstreeks aan DNB-directie. Eigen team met twee academici. Voor professional en manager met een uitstekend analytisch denkvermogen, financiële en strategische kennis. Bezit de kwaliteit om mensen' mee te krijgen en veranderingen door te voeren. Heeft gewerkt in strategy positie in bedrijfsleven of overheid. Behoort tot de allerbesten. De lat ligt hoog. Leeftijd: vanaf 35 jaar.Wat leiden we hieruit af?DNB voelt de hete adem in de nek van de regelgever, Ministeries, Raad van Commissarissen en buitenwacht omdat er zoveel geld wordt verdiend door zoveel personeel, terwijl niet altijd even duidelijk is wat de maatschappij hiervoor terugkrijgt. Er worden zowel publieke taken uitgevoerd (geldmarktbeleid uitvoeren, toezicht houden) als private taken (rekeningsysteem beheren). Steeds meer mag verwacht worden dat die op een kostendekkend niveau moeten worden aangeboden om te voorkomen dat de belastingbetaler eigenlijk bijdraagt aan het onder kostprijs kunnen aanbieden van diensten op de private markt (en daar zit de private markt niet op te wachten). Maar goed, binnen een cultuur waar niet op een centje meer of minder wordt gekeken zul je niemand aantreffen die vorm kan geven aan cultuuromslag naar het denken in termen van noodzakelijke/gewenste kosten; output enzovoorts. Dus zo iemand huur je dan van buiten in.Mooi salaris overigens.... de enige echte persoon die deze klus zou kunnen trekken is diegene die begint met dat salaris als voorbeeldfunctie te halveren, om vervolgens van DNB-medewerkers op de hogere niveau's hetzelfde te eisen. Dat lijkt me een mooi bedrijfsmatig begin.