Friday, June 28, 2002

Persuitnodiging euroconferentie The lessons learned

Een half jaar na de chartale invoering van de euro organiseert het Nationaal Forum voor de introductie van de euro een conferentie over “The lessons learned”. Deze conferentie vindt plaats op maandag 1 juli 2002 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer en duurt van 14.00 uur tot en met 17.15 uur. Mediavertegenwoordigers kunnen aan de hele conferentie deelnemen, maar dienen zich hiervoor wel vooraf aan te melden bij het secretariaat van de directie voorlichting van het ministerie van Financiën: 070-3427540.Voor de uitkomsten van de conferentie verwijs ik alvast naar een eerdere log-entry:

...... schat ik dat de uitkomst van het evaluatie onderzoek wordt:

Het had misschien op sommige punten beter gekund, met name efficienter, maar dankzij de poldermodel-insteek in het Nederlandse, blijken we internationaal wel het beste te hebben geopereerd. Hulde aan de Minister en zijn staf!