Monday, June 24, 2002

Financiële bijsluiter binnenkort verplicht

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft marktpartijen gewaarschuwd dat vanaf 1 juli as de bijvoeging van de financiële bijsluiter bij complexe financiële producten verplicht is. Een en ander ter voorkoming van onopgemerkte, ongewenste bijwerkingen in de financiële positie van de consument.Zeer onbetrouwbare bronnen melden dat verdergaande maatregelen in overweging worden genomen. Daaronder ook de over een jaar in te voeren verplichting dat op elke folder van financiële instellingen in grote zwarte letters komt te staan: ONJUIST BELEGGEN KAN LEIDEN TOT VERMINDERDE LEVENSVREUGDE EN ONVRUCHTBAARHEID !!!. En dat wordt dan weer door allerlei zelfgemaakte stickers van consumenten afgeplakt. En zo blijven we bezig...