Tuesday, June 25, 2002

HBD brengt rapport terminals uit en NMa informeert/consulteert in onderzoek pintransacties

Binnen een half uur twee persberichten over betalingsverkeer gisteren. Die van het HBD betreft een perspresentatie van onderzoek naar de markt voor terminal-apparatuur. Wij zien dat de titel van het onderzoeksrapport over deze materie luidt:

"E-day voor de betaalautomaat; een analyse van recente en komende veranderingen" en dat het geschreven is door drs. J. Akkermans van M&I Partners.Een half uur later zien we bij ANP-perssupport de NMa-mededeling:

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft een informatie- en consultatiedocument gepubliceerd in het kader van haar onderzoek naar de banksector in het algemeen en het elektronische betalingsverkeer in het bijzonder. Met name netwerkdiensten voor pintransacties en de rol van Interpay staan hierbij centraal. In het document besteedt de NMa aandacht aan de concurrentiekarakteristieken van de Nederlandse banksector, maar vooral aan de aspecten die in het mededingingstoezicht van het elektronische betalingsverkeer een belangrijke rol spelen. De NMa stelt marktpartijen met gerichte vragen in de gelegenheid te reageren.Het rapport is op het moment van dit schrijven echter nog niet te downloaden en ook het eigen persbericht staat nog niet bij de NMa op de site.