Friday, June 28, 2002

Mededeling van het Ministerie van Financiën

De vragen van Wijn en Mosterd zijn al beantwoord in de op 7 juni 2002 aan de Kamer gezonden brief over de maatschappelijke aspecten van het betalingsverkeer.