Wednesday, August 07, 2002

Visa antitrust info..

... met name het besluit m.b.t. multilaterale verrekeningstarief is alhier te bestuderen.