Thursday, August 22, 2002

Nog maar één derde van ons Nederlanders heeft de gulden echt losgelaten...

.. zo blijkt uit de enquete op de site van Behr. Meer volledig is het resultaat:



De euro-gewenning

De afgelopen dagen selecteerden de bezoekers van deze site de volgende keuze:

27.5% zegt: ja ik reken (bijna) alle euro bedragen om naar guldens.

39.3% zegt: meestal wel

19.7% zegt: meestal niet

13.6% zegt: bijna nooit meer