Monday, August 19, 2002

Betalen is meer dan zomaar een idee hebben....

Vorige week kwam in de pers (NRC en Parool) het verhaal naar buiten van een man die meent dat ING geld aan hem verschuldigd is in verband met het Chippen. Hij voert daarom een hongerstaking uit in een bushalte aan de Parnassusweg. Het Parool meldt:

Volgens Salik, die een bedrijf had in het maken van concepten voor elektronisch betalingsverkeer, is ING met zijn ideeen voor een chipsysteem aan de haal gegaan.Tja, dat is een terugkerend thema in de betalingsverkeerwereld. Patenten en ideeën en de mate waarin ze beschermd zijn. Stel dat ik als idee voor veilig betalen zeg dat je een systeem moet bouwen langs twee communicatiekanalen (omdat het veiliger is dan één). En ik patenteer dat of probeer er licentiegelden voor te vragen. Zou dat werken?Naar mijn idee niet. Een basis-idee of concept m.b.t. betalingsverkeer kun je best claimen, maar enig historisch onderzoek wijst al snel uit dat hetzelfde concept al eeuwen oud is. Stel je voor, dan zouden we namelijk voor het concept van het giroverkeer al sinds de 16e eeuw royalties hebben moeten betalen aan de Italianen...Betalen is meer dan alleen een idee hebben.