Monday, August 05, 2002

Topambtenaar Financiën krijgt ook een soort Melkert-baan

Het FD meldde op 29 juli dat Prof J. Kremers van het Ministerie van Financiën een baan krijgt als de Nederlandse bewindvoerder bij het Internationaal Monetair Fonds. De vraag is nu in welke mate diverse dossiers m.b.t. toezicht en betalingsverkeer een andere wending kunnen krijgen. Kremers staat bij deze en gene in de sector namelijk bekend als de interventionistisch (en niet zozeer liberaal) architect achter herijking toezichtstructuren en diverse betaaldossiers. En omdat beleid vooral ook draait om mensen zijn we benieuwd hoe de nieuwe politieke setting en bemensing gevolgen gaat hebben in het betalingsverkeer. We zijn benieuwd.