Sunday, August 25, 2002

Met alle concurrenten in één gebouw...?

TPG gaat meer concurrentie ondervinden en deed daarom pro-actief de volgende suggestie:

Postbedrijf TPG belooft de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven, ook als opkomende concurrentie die onder druk zet. Het aantal postkantoren en verkooppunten zal niet verder dalen. De prijs van de postzegel zal tot 2007 maximaal 1 keer worden verhoogd en dan met niet meer dan het inflatiepercentage.In ruil voor deze belofte vraagt de voormalige PTT Post een geleidelijke openstelling van de Nederlandse markt voor concurrentie. TPG vindt dat de voorsprong die Nederland neemt met het liberaliseren niet te groot moet worden. Bovendien moeten er waarborgen voor gelijke kansen voor TPG in het buitenland tegenover staan. Deze visie heeft het bedrijf neergelegd bij ministeries en de Tweede Kamer, alsook bij posttoezichthouder Opta.
Een dagje later reageert Postbank:

De Postbank doet niet mee met de garantie van TPG om tot 2007 niet meer postkantoren te sluiten dan gepland. ,,Wij hebben daarover afspraken tot 2005. Wat TPG daarna wil doen in ruil voor regelingen rond de postmarkt, is niet onze zaak'', aldus de Postbank, die voor de helft eigenaar is van de postkantoren.En nog weer een dag later volgt een rectificatie in Trouw:

Postbedrijf TPG en de Postbank verschillen niet van mening over de termijn waarbinnen postkantoren zullen worden opengehouden, zoals Trouw gisteren meldde. TPG heeft weliswaar een liberaliseringsvoorstel bij de overheid neergelegd dat loopt tot 2007, maar de toezegging om kantoren open te houden geldt tot 2005. Dat is de termijn die vorig jaar met de Postbank en de overheid is afgesproken. In dat kader worden nog vestigingen gesloten of verkleind. TPG zal ondanks de slinkende poststroom niet vragen of het extra kantoren mag sluiten.Wat mis ik in dit verhaal? Eerder hoorden we van Zalm en NMa al, dat banken zouden mogen samenwerken om in dunbevolkte gebieden een gezamenlijk loket open te houden. Het lijkt met voor de hand te liggen dat we die gedachte uitstrekken tot banken en postkantoren. Als we dus even de exclusiviteit van het kantoorgebouw en het postkantoor laten rusten en ons een gezamenlijk kantoor indenken. Het moet dan toch mogelijk zijn om het service-niveau in Nederland op een rendabele manier een beetje op peil te houden?Vast wel.