Monday, August 12, 2002

DNB geeft toe: foutje... bedankt

Afgelopen vrijdag erkende President Wellink van DNB dat zijn hooggeleerde economie-watchers er naast hadden gezeten. Zo noteerde Trouw eerder dit jaar (op 23 mei):

De prijzen zijn dit jaar door de komst van de euro 0,2 tot 0,4 procent gestegen. Toch menen veel mensen dat alles fors duurder is geworden. Begrijpelijk, vindt president Nout Wellink van De Nederlandsche Bank (DNB), maar niet terecht.Afgelopen vrijdag nuanceerde Wellink de cijfers. Trouw meldt:

Wellink liet vrijdagavond laat in het tv-programma Nova weten dat de euro de prijzen in winkels niet met de verwachte 0,5 tot 0,9 procent hadden opgestuwd, maar met het dubbele daarvan. De totale inflatie, inclusief zaken als woninghuur en energiekosten, was door de euro 0,6 procent verhoogd, waar eerst nog was gedacht dat het euro-effect tot 0,3 procent beperkt zou blijven.Als ik zelf even hooggeleerd extrapoleer dan kunnen we op 23 november van dit jaar van DNB de rekensom tegemoet zien dat de euro heeft geleid tot 0,9 a 1,2 procent prijsstijging algemeen en tot 2 a 3 procent in de winkels. Overigens wordt dat dan op subtiele wijze verwerkt in het jaarverslag 2003. Tegen die tijd wordt dan als vanouds de vakbeweging weer gemaand geen looneisen te stellen (bijvoorbeeld omdat alles duurder geworden is door de euro....).Overigens is de prijs voor mijn bruin volkoren na de vakantie van mijn lokale bakker van € 1,65 gestegen naar € 1,70. Dat is toch weer drie procent.... En er zat al zoveel extra lucht in het brood de laatste tijd.

UPDATE 25-8-02: Alhier is het DNB-onderzoek beschikbaar. Opmerkelijk is dat de eerste resultaten al in juli (wellicht zelfs al eerder) bekend moeten zijn geweest, maar dat die resultaten pas in augustus naar buiten worden gebracht. Verder is het natuurlijk smullen van de wereldvreemde passage's die suggereren dat het uiteindelijk allemaal toch goedkoper kan worden.

De invloed van de euro op de inflatie is overigens tijdelijk. Zo zijn de invoeringskosten eenmalig evenals de doorberekening ervan. Ook de afronding naar attractieve europrijzen is een eenmalige aangelegenheid. Op den duur liggen echter prijsverlagingen in het verschiet. De detailhandel heeft vermoedelijk volgend jaar de kosten reeds terug verdiend, zodat er ruimte is voor prijsdaling. Bovendien draagt de euro bij tot prijsconcurrentie in Europa. Ook hiervan zal een prijsdrukkend effect uitgaan.Ofwel: DNB past het cijfer aan aan de werkelijkheid maar blijft toch een beetje in de ivoren toren zitten. Ik zal mijn winkelier op de hoek dit citaatje over een tijdje eens onder de neus wrijven. Misschien dat dat hem ertoe brengt om de prijs van mijn volkoren weer te verlagen.