Friday, February 01, 2002

Via de markt of in-house?

Grote banken hebben besloten meer effectentransacties binnen de muren van de bank af te wikkelen en minder via de beurs. Dit heet in-house verwerking van transacties. Dit besluit leidt tot stevig ongenoegen bij de effectenbeurs Euronext. Het gevolg is namelijk dat de grote banken er beter van worden (want die hebben genoeg volume en bijbehorende lage kostprijs) terwijl de kleine banken te maken hebben met onvolledige prijsvorming en hogere tarieven.Wat me opvalt is dat bij deze discussie niemand begint over het betalingsverkeer. Wat je namelijk met effecten kunt doen kun je ook met betaaltransacties doen. Grote banken kunnen zullen wellicht ook in-house meer betaaltransacties gaan uitwisselen en niet via Interpay. En ook hier heeft dat tot gevolg dat de grote banken zelf goedkoper uitzijn, terwijl Interpay dan een soort sterfhuis of duur servicebureau voor kleine banken wordt. Ook de Nederlandsche Bank zou in die situatie minder transacties te verwerken kunnen krijgen.Gezien de volledige radiostilte over Interpay (waar banken logischerwijs dezelfde gedachtenredenering zullen volgen als bij het effectenverkeer) zou het me niets verbazen als dit jaar een konijn uit de hoge bancaire hoed komt dat betrekking heeft op de verdere toekomst van Interpay. Laat ik daarbij opmerken dat, blijkens de recente geschiedschrijving in 1965 De Nederlandsche Bank nagedacht heeft over de mogelijkheid om de bankgirocentrale te runnen. Diegenen binnen DNB die het gevoel hebben dat daar een kans gemist is, ruiken wellicht nu hun kans. Dit jaar zou dus wel eens het jaar kunnen zijn waarin besloten wordt dat een deel van de Interpay-activiteiten overgenomen wordt door DNB. Of daarmee dan gewaarborgd is dat de transactiekosten laag genoeg blijven is nog maar even de vraag. Je kunt dus maar beter grote bank zijn.