Wednesday, February 20, 2002

Melkert in het geweer....banken moeten open blijven

Het FD meldt dat PvdA-lijsttrekker Ad Melkert op 18-2-02 een initiatief-wetsvoorstel heeft gepresenteerd waarmee banken gedwongen worden om meer bankloketten open te houden. In het wetsvoorstel wil Melkert vastleggen dat banken verplicht worden loketfuncties in woonkernen van 5000 inwoners en meer in stand te houden. Beperkingen ten aanzien van het op te nemen bedrag worden verboden. Pinautomaten krijgen wettelijk vastgelegde veiligheids- en toegankelijkheidseisen. Ten slotte moet iedereen met behoud van eigen rekeningnummer kunnen overstappen naar een andere bank.Vandaag dient Vasco van der Boon van het FD Melkert gevat van repliek in het commentaar met de titel: Staatsdorpbank. De tekst van Melkert werd herhaald, alleen werd de term banken vervangen door bakkers. Waarna de tekst er als volgt uitzag:Het serviceniveau van de warme bakker is de laatste jaren in hoog tempo afgenomen. Zo weigeren bakkers hoe langer hoe meer klanten in verpleeg- en verzorgingstehuizen te bezoeken. Ook de algemene beschikbaarheid van brood komt te vervallen omdat het steeds vaker voorkomt dat bakkerijen hun deuren sluiten. Dit betekent dat in een geheel dorp of in stadswijken geen enkele winkel meer overblijft waar men brood kan kopen. Dit is uitermate bezwaarlijk voor ouderen en mensen met functiebeperkingen. Als zij brood willen kopen, moeten zij zelf vervoer regelen of iemand anders machtigen. Dit druist niet alleen in tegen de verplichting tot universele dienstverlening maar ook tegen het streven ouderen en gehandicapten zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven. PvdA-lijsttrekker Ad Melkert komt daarom met een initiatief-wetsvoorstel om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de bakker te garanderen. 'Het gaat immers om een eerste levensbehoefte.' Bakkers worden verplicht bakkerijen in stand te houden in kernen van 5000 inwoners of meer. Er komt een wettelijk verplichte bereikbaarheid van maximaal vijf kilometer vanaf de bakkerswinkel.Vasco van der Boon plaatst deze makkelijke actie van Melkert in het licht van de aanstaande verkiezingen. Hij geeft aan dat in algemene zin de leefbaarheid van kleine kernen een belangrijk politiek thema is. Om dan de pijlen op de banken te richten vindt hij wat te makkelijk. Dan kun je net zo goed van Albert Heijn eisen winkels te openen, aan ziekenhuizen vragen om aanwezig te blijven, of aan de politie, of aan de scholen....Mijn theorie: Melkert ging op bezoek in zijn geboortedorp Gouderak, alwaar hij zich af en toe nog door zijn vader de haren laat knippen. Hij kent de problemen daarmee van nabij en besluit zijn politieke rol in te zetten. Altijd goed voor extra stemmen. Een beetje vergelijkbaar met de europarlementariƫrs. Die hebben regels geformuleerd voor grensoverschrijdende overboekingen. Officieel omdat het zo goed is voor Europa, maar feitelijk omdat dat een probleem was dat in de nabij persoonlijke sfeer (met een flatje in Brussel moesten ze zelf vaak heen en weer boeken tussen verschillende landen) voor overlast zorgde. En omdat het hemd nader is dan de rok stel je als parlementariƫr toch gewoon regels op om dat probleem op te lossen?