Monday, February 18, 2002

Nieuwe betaalmethoden met credit-card op het Internet.... variëteit of één standaard....

De Financial Times gaat in een artikel in op nieuwe betaalmethoden met credit-card op het Internet (zie voor technische details deze ePSO-bijdrage). Kortweg komt het erop neer dat er Visa en Mastercard elk een eigen route bewandelen na de mislukte poging om een gezamenlijk veilig protocol (SET) de markt in te zetten. Beide organisatie hebben een toepassing bedacht die minimale inspanning en moeite van de consument vergen. Het probleem is nu echter dat met de beschikbaarheid van twee concurrerende systemen, de winkeliers een keuze moeten maken.Interessant dillema. Als je het de winkelier vraagt zou die het liefst maar in één systeem willen investeren. Maar zodra dat gebeurt springen de kartelautoriteiten er bovenop om na te gaan of het niet een ongewenst monopolie is. Het zal dus altijd wel zoeken blijven naar de balans tussen efficiency enerzijds en marktwerking anderzijds.