Friday, February 01, 2002

De NMa wordt zelfstandig!

Het FD meldt dat de Tweede Kamer gisteravond besloten heeft akkoord te gaan met de verzelfstandiging van de Nederlandse Mededingings Autoriteit. Grootste zorg van de kamer is dat er nu een apart bestuursorgaan bijgekomen is waar geen direkte politieke invloed op uit te oefenen is; ook niet bij publieke onderwerpen die in privaat verband worden uitgevoerd (zeg maar: gas, water en licht). Als onderdeel van het uiteindelijk compromis is besloten dat de DTe, de toezichthouder energie (die ingevaren wordt bij de NMa) gedurende een overgangsperiode tot 2005 nog wel aangestuurd kan worden door de politiek.Belangrijkste algemene vraag voor mij is of de NMa de grote vraag naar haar toekomstige diensten (scheidsrechteren over concurrentie en juistheid van tarieven) wel aan gaat kunnen. In feite bestaat de NMa als instituut nog maar net en is er nog sprake van een organisatie in opbouw. Ook vanuit juridische hoek is hierover al het nodige opgemerkt. Het wordt dan ook interessant om te zien hoe de NMa om zal gaan met de talloze belangengroepen die het debat richting NMa kanaliseren. Worden de klagers vanaf nu in volgorde van binnenkomst geholpen of in volgorde van ernst van de klacht? Gaat de NMa vanaf nu ook zelf op onderzoek uit? Wordt ook het betalingsverkeer onderwerp van onderzoek? De toekomst zal het leren....