Thursday, February 14, 2002

Superunie moet naar de NMa; rechter kritisch op Interpay

Vandaag was de uitspraak van de rechter m.b.t. het kort geding dat Superunie had aangespannen tegen Interpay. Naar het schijnt zit er iets in voor beiden. De rechter geeft Interpay gelijk (korting voor grootgebruikers mag), maar verwijst de zaak toch door naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). De rechter stelt dat er wel aanwijzingen zijn dat Interpay misbruik maakt van een waarschijnlijke machtspositie, maar verklaart zichzelf onbevoegd om hier in het kort geding over te oordelen. Dat mag de NMa dus gaan doen.Zie ook het artikel in de volkskrant.