Wednesday, February 13, 2002

Banken niet in beroep tegen EU-verordening

Het FD was ook bij de presentatie van het jaarverslag van de Nederlandse banken en vond het meest saillante punt dat de banken niet in beroep gaan tegen de EU-verordening over tarieven in het buitenlands/binnenlands betalingsverkeer (vooral dat ze aan elkaar gelijk moeten zijn). Opmerkelijke passage:Achteraf stelt Blocks vast dat de belangenclub zich 'juridisch' heeft vergist tijdens het lobbyen in Brussel bij het Europees Parlement. Daardoor ging het moment waarop de banken hun standpunt duidelijk hadden kunnen maken, ongebruikt voorbij. 'Als we een jaar eerder aan de bel hadden getrokken, was er niets aan de hand geweest.'