Wednesday, February 27, 2002

De balie geld(t) niet meer...

..aldus de titel van het rapport van de ouderenbond (zie eerder dit log). Het rapport werd gisteren aan Minister Zalm aangeboden, die vervolgens een dringen beroep deed op de Nederlandse Vereniging van Banken om in goed overleg met de ouderen- en gehandicaptenorganisaties de dienstverlening van de banken te verbeteren.Het persbericht van de ANBO luidt verder:

Bijna 2.500 ouderen en visueel gehandicapten hebben medio november 2001 in drie dagen tijd ruim 5.000 klachten doorgebeld over het service- en pinbeleid van de banken naar de Meldlijn Banken. De Meldlijn Banken was een initiatief van de ANBO, Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang, FNV, PCOB en Unie KBO.Ruim driekwart (76%) van de klachten ging over dezelfde tien onderwerpen. Klachten over veiligheid, het vestigingsbeleid en de dienstverlening staan daarbij centraal. De ‘Top Drie’ van klachten:

1. Het hoge minimumbedrag voor geldopnames aan de balie, variƫrend van 500 tot 1.250 euro. Dit wordt door zeer veel klanten als bijzonder klantonvriendelijk ervaren. Het niet of niet-voldoende verstrekken van informatie over ontheffing voor het gebruik van geldautomaten draagt sterk bij aan dit gevoel van ontevredenheid. Bij bijna alle banken staat deze melding op nummer 1, uitgezonderd de Postbank.2. De geldautomaten buiten worden als onveilig ervaren. Voor drie van de zes banken was dit de meest voorkomende klacht.3. Het hoge aantal klachten over sluitende bankfilialen. Hier springt de Postbank er negatief uit. De ontheffingen voor het gebruik van geldautomaten verliezen voor veel ouderen en visueel gehandicapten hun waarde wanneer hun bankfiliaal verdwijnt.Opvallend is, dat het niet kunnen onthouden van de pincode geen belangrijk obstakel vormt voor het gebruik van de pinautomaat. Er zijn hulpmiddelen beschikbaar, zoals bijvoorbeeld de memokaart, maar vooral het zelf kunnen kiezen van een pincode is een belangrijk instrument.De criteria om voor ontheffing in aanmerking te komen zijn volgens veel bellers onduidelijk en streng. Het schrappen van de dienstverlening van banken bij verzorgings- en verpleeghuizen heeft ook tot veel ongenoegen geleid. De initiatiefnemers vinden dat het voor iedereen mogelijk moet zijn zelfstandig geld op te nemen, zo nodig met persoonlijke service van een bankmedewerker, binnen redelijke afstand van de woning. In het rapport is daarom een aantal aanbevelingen opgenomen. Zo moeten klanten die problemen hebben betere begeleiding krijgen. Houden klanten problemen, dan moeten zij geld op kunnen nemen aan de balie met een baliepas. Banken moeten hun klanten hiervan actief op de hoogte brengen. Ook vinden de initiatiefnemers dat het minimumbedrag voor geldopname moet komen te vervallen.De banken hebben tijdens de presentatie van het rapport afzonderlijk geen reactie willen geven op de conclusies van het rapport en de aanbevelingen. De initiatiefnemers hebben hen uitgenodigd dit binnen een maand alsnog te doen.