Monday, February 25, 2002

Het gevecht om de digitale portomonnee

Microsoft, verstrekker van software en diensten zoals hotmail accounts, dringt langzaam ook in het financiële deel van ons leven binnen. Eén van de manieren om dat te doen is door de klant te voorzien van een hoekje (in zijn hot-mail account) waar klantidentificatie en betaalgegevens worden opgeslagen. Het voordeel is dat je je dan snel kan inloggen bij sites (die dan wel de Microsoft inlogmethode Passport moeten ondersteunen). En dat je ook snel kan betalen doordat met één druk op de knop je betaalgegevens worden ingevuld op websites.Als tegenreactie op deze redelijk monopoloïde ontwikkeling is het project Liberty opgezet. Een soortgelijk initiatief als dat van Microsoft, gesteund door spelers als Sun, American Express, Visa en dergelijke. Een mooie update van de stand van zaken in het gevecht tussen is te vinden bij ZDNet.