Friday, February 01, 2002

Nieuw toezicht: banken staken verzet

Het FD (het eenigen lijfblad voor den modernen bankier) meldt dat gisteren duidelijk werd dat banken hun verzet staken tegen de door Minister Zalm voorgestelde nieuwe toezichtstructuur. Zalm wil dat de Nederlandsche Bank (DNB) en de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) samen het prudentiële bedrijfseconomische toezicht uitvoeren. De Stichting Toezicht Effectenverkeer (STE) moet worden uitgebouwd tot de gedragstoezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM), met veel aandacht voor consumentenbescherming.De brancheorganisaties van banken, verzekeraars, pensioenfondsen en assurantietussenpersonen waren unaniem in hun afwijzing. Het plan van Zalm en de toezichthouders zou overhaast en slecht beargumenteerd zijn. En volkomen ten onrechte zouden pensioenfondsen en intermediairs niet zijn meegenomen in deze integrale benadering van het toezicht op de financiële sector. Dit protest was zo hevig dat de kamercommissie van financiën het raadzaam vond om voorafgaand aan haar debat op 5 februari as. met minister Zalm, alle betrokken brancheorganisaties en toezichthouders eens te horen. U weet wellicht nog uit dit log dat deze commissie een prima plek is voor allerlei klachten.NVB-voorzitter dr W.M. van den Goorbergh vertelt in FD:

'Nadat Zalm het plan enigszins heeft aangepast, hebben wij geen onoverkomelijke bezwaren meer tegen de eerste fase van plan. De banken kunnen heel wel leven met het plan.'

Met die eerste fase wordt gedoeld op de volgens het tijdschema al op 1 maart ingaande naamswijziging van de STE in de AFM. Tegelijkertijd krijgt de STE/AFM het toezicht op de financiële bijsluiter en neemt zij van de Nederlandsche Bank het toezicht over op beleggingsfondsen en het consumentenkrediet.De banken redeneren vermoedelijk als volgt. Belangrijk is dat we weten wat we aan DNB als toezichthouder hebben en nu met hun een goede werkrelatie hebben. Hoewel op lange termijn wellicht toegewerkt wordt naar één toezichthouder, moeten we de huidige situatie zo lang mogelijk in tact houden. Als dat betekent dat het klantengedoe en gedragstoezicht van DNB naar STE/AFM verhuist, dan laten we dat graag gebeuren. Zolang het belangrijkste toezicht maar bij DNB blijft.Mag ik u even terugnemen naar mijn bezoekje aan DNB van medio januari van dit jaar. En in herinnering brengen dat de Nederlandse financiële sector, net als honderd jaar geleden in essentie nog steeds ons-kent-ons is. Dan is mij nu wel duidelijk waar het lunchgesprek van de Swaan en Wellink over ging. De Swaan draagt, als oud-directeur van DNB het toezicht uiteraard een warm hart toe en ik denk dat hij tijdens de lunch aan Wellink het goede nieuws heeft verteld over het bancaire standpunt. De banken staken hun verzet tegen de plannen van Zalm en DNB blijft nog even de enige echte toezichthouder. Wel zo prettig voor DNB dus.