Saturday, February 09, 2002

Duisenberg vertrekt...

Deze week werd bekend dat Wim Duisenberg op zijn verjaardag (9 juli) in 2003 vertrekt als President van de Europese Centrale Bank. De terugblikken barsten los. Komt dit nu als een verrassing?Nee. Onder het motto: kleine dingen zeggen meer dan grote was al opgevallen:

-dat Duisenberg bij zijn aantreden iets te pregnant had aangekondigd een huis voor 8 jaar te huren (een volslagen irrelevante mededeling tenzij je op dat moment al van plan bent die 8 jaar niet vol te maken),

-dat zijn naaste adviseur Lex Hoogduin vanaf 1 april 2001 weer terugging naar De Nederlandsche Bank (ook niet iets dat je toestaat als je van plan bent nog 5 jaar te blijven).