Friday, February 22, 2002

Cijfers over e-bankieren en home-banking

Nipo-interactive maakte vandaag de volgende gegevens bekend:Internetbankieren streefde in het vierde kwartaal 2001 voor het eerst het bankieren via een softwarepakket voorbij. Dat meldt het Nipo. Het aantal internetbankierende huishoudens passeerde volgens het marktonderzoeksbureau in het afgelopen kwartaal bovendien voor het eerst de grens van één miljoen. Het NIPO heeft voor het onderzoek een steekproef gehouden onder 2000 mensen.In het vierde kwartaal 2001 gaven ruim 1 miljoen huishoudens aan te internetbankieren. Ruim 900.000 huishoudens bankieren nog altijd via een aparte inbelvoorziening, waarvoor de banken een eigen softwarepakket ter beschikking stellen. Er is een overlap van ongeveer 250.000 huishoudens die zowel via internet als via software bankieren.Ten opzichte van het eerste kwartaal 2001 is het aantal huishoudens dat internetbankiert in het vierde kwartaal van 2001 met 570.000 gestegen. Het aantal huishoudens dat via software de bankzaken regelt is in dezelfde periode met 100.000 afgenomen.Ruim éénderde (36 procent; 1,7 miljoen) van de huishoudens met een pc, of een kwart van alle huishoudens, maakt volgens het Nipo gebruik van de mogelijkheid van elektronisch bankieren. Onder elektronisch bankieren wordt verstaan het regelen van dagelijkse bankzaken, zoals het doen van betalingen en overschrijvingen, het opvragen van saldo-informatie en overzichten van bij- en afschrijvingen via de pc.