Friday, February 22, 2002

De mening van Interpay over het kort geding van Superunie

Op de site van Interpay is een toelichting te vinden op de positie van Interpay. Het komt erop neer dat ze blij zijn dat deze ingewikkelde zaak niet verder door de kort geding rechter is opgepakt. Dat de rechter het vermoeden heeft dat Interpay misbruik maakt van de machtspositie laat onverlet dat Interpay een procedure bij de NMa met vertrouwen tegemoet ziet.Op de site van Superunie wordt geen melding gemaakt van de procedure.