Tuesday, February 05, 2002

Nederlands betalingsverkeer efficient en innovatief!

Vorige week heeft Interpay een persbericht het licht doen zien met een schets van belangrijke ontwikkelingen zoals:

- de toename van het pinnen en chippen,

- de fusie van Europay International en Mastercard, leidend tot merknaam Mastercard

- de mogelijkheid om ook via Interpay Visa transacties te verwerken,

- verdere verschuiving van acceptgiro's naar incasso's in het girale betalingsverkeer,

- het einde van de betaalcheque en girobetaalkaart,

- een nog in ontwikkeling zijnde toepassing voor veilig betalen via Internet (als vervanger van SET),

- diverse ontwikkelingen m.b.t. digitale handtekeningen, betalen in openbaar vervoer etc.De ondertitel bij het persbericht is dat het Nederlands betalingsverkeer efficient en innovatief is. Helaas is er genoeg reden voor Interpay om die boodschap zo expliciet op te nemen. Teveel beleidsmakers in Nederland hebben nog het onterechte gevoel dat we op dit punt in Nederland niet tot de koplopers ter wereld behoren. Immers, als rasechte Nederlanders kunnen we niet geloven ergens de beste in te zijn. En we hebben natuurlijk altijd wel commentaar op hoe het betalingsverkeer is ingericht en of er wel of niet prijzen moeten worden ingevoerd, of er een kartel is of dat we meer korting willen (superunie?). Enzovoorts. Op de punten efficiency en innovativiteit staan we echter onbetwist bovenaan. En dat mag gezegd worden.Efficiënt omdat de cheques zijn ge-elimineerd door het pinnen en nog steeds het aandeel papier in de girale betalingen goed daalt. Innovatief omdat nergens ter wereld op zo'n kleine oppervlakte sprake is van proefnemingen en produkten als: infrarode vervoerspas Groningen, mobiele betaaltoepassing Nedap/KPN/BP, transactietoepassingen met vaste telefoon, mobiele betaaltoepassing Postbank, digitale acceptgiro Privver, direct betaaltoepassing met token en chipcard door Rabo, e-Wallet van ABN AMRO enzovoorts. En laten we niet vergeten dat het produkt I-pay met SET, bij gebleken niet functioneren van de markt is gehaald. Ook dat is, bezien vanuit innovatieperspectief een succes. De poging is gewaagd, alleen het produkt is niet geslaagd.Laten we ook het internationaal perspectief eens nemen. Als één van de weinige organisaties is ING in staat om het in Nederland ontwikkelde thuisbankieren ook in andere landen aan de man te brengen. Dat is vergelijkbaar met de Japanners die in een verder verleden de wereldmarkt konden overspoelen met kwaliteitsproducten die in hun eigen veeleisende thuismarkt tot rijping waren gekomen. Zien we banken in andere landen hetzelfde doen en grensoverschrijdend expanderen met inzet van innovatieve en efficiente technologie? Nee toch? Nou dan!