Wednesday, November 27, 2002

Het FD meldt dat vandaag in Europees verband besloten zal worden om niet meer alle concurrentie-thema's en rechtzaken centraal te behandelen. Er wordt meer overgelaten aan de nationale concurrentie-autoriteit, bij ons de NMa. De Commissie gaat zich alleen nog op de grote zaken richten. Een klein citaatje ter illustratie:Het idee achter deze omwenteling is dat lidstaten en bedrijfsleven er de afgelopen decennia voldoende van zijn doordrongen dat concurrentie een heilzaam instrument is om de welvaart te vergroten. Voorheen diende alles met een mededingingsaspect te worden aangemeld bij de Commissie voor ontheffing of instemming. Die tijd is passé. Er bestaat genoeg jurisprudentie over welke verticale (tussen bedrijven in dezelfde bedrijfskolom) en horizontale (tussen concurrenten) afspraken zijn toegestaan. Alleen in zeer discutabele situaties is aanmelding gewenst.