Tuesday, November 05, 2002

Onverschuldigde betaling... een les in normen en waarden

Op de radio hoorde ik vanochtend over een vrouw uit Nijmegen die per abuis 30.000 euro ontving op haar rekening. Ze ging naar Amerika, deed boodschappen en genoot van de plotselinge rijkdom. Maar niet lang. Voor onverschuldigde betalingen (die bij de ontvanger als onverwachte ontvangsten binnenkomen) geldt juridisch gezien dat ze direkt opvorderbaar zijn en bij dergelijke boekingsfouten wordt zo'n bedrag ook direkt weer van je rekening afgehaald. De vrouw uit dit voorbeeld zal, nu ze het geld opgemaakt heeft, worden gemaand om het volledige bedrag te retourneren aan de gemeente Nijmegen.De moraal van deze les?

Hoe mooi zo'n plotseling ontvangen bedrag ook op je rekening staat (soms zijn het vele miljoenen), verwacht wordt dat een rekeninghouder in dit geval te goeder trouw handelt en de bank en de betrokken betaler informeert over de kennelijke fout. Een redenering als: "Jullie hebben een fout gemaakt en eenmaal gegeven blijft gegeven" gaat noch juridisch, noch fatsoens-technisch op. Het geeft geen pas te kwader trouw misbruik te maken van toevallige fouten van anderen.