Thursday, November 21, 2002

Rabo is goed bezig...

.. want ze breiden het aantal plaatsen uit waar klanten geld op kunnen nemen. Het is, aldus het FD, onderdeel van een masterplan met vier hoofdlijnen:

1-verbeteren bestaande Rabo-vestigingen,

2-uitbreiden van aantal geldopname plaatsen,

3-het openen van service-punten,

4-het uitbreiden van dienstverlening via internet en Rabofoon.Daarnaast gaat Rabobank nieuw uitgegeven passen blokkeren voor gebruik in buitenland, totdat de klant in Nederland een goede pin-transactie heeft uitgevoerd. Zie ook hun persbericht:

In een aantal landen vindt bij betaling in winkels e.d. nog controle plaats door middel van een handtekening. Hierdoor konden in die landen met door criminelen ontvreemde passen betalingen zonder de PINcode worden gedaan. In Nederland is dat onmogelijk, omdat altijd de PINcode nodig is. De afgelopen periode heeft dergelijke fraude zich op beperkte schaal voorgedaan. De gedupeerde klanten zijn in alle gevallen schadeloos gesteld.Om deze criminaliteit tegen te gaan zijn vanaf heden alle nieuwe en vervangende Europassen geblokkeerd voor zowel betalingen met PINcode (geld- en betaalautomaten) als handtekeningbetalingen (betaalautomaten in winkels e.d.) in het buitenland. Vanaf heden kunnen nieuwe en vervangende Europassen alleen in het buitenland gebruikt worden, nadat er in Nederland met de betreffende pas een transactie met gebruik van de PINcode (geld- of betaalautomaat of opladen Chipknip) heeft plaatsgevonden.