Friday, November 08, 2002

Geen dillemma voor banken: Schirris is af

De man die twee weken geleden een zogenaamd incassoschandaal aan de kaak stelde wordt door Rabobank (hypotheek) en ABN AMRO-bank (verzekering) de deur gewezen, zo blijkt uit de Telegraaf. Motivatie: fraude gepleegd. Schirris speelt nu het slachtoffer: `Ik heb aangetoond dat hun systeem lek is en daar moet ik voor boeten`Ik heb zelf inmiddels zijn 'boek' gelezen. Flinterdun, snel en slordig geschreven en met een feitelijk onjuiste beschrijving van de incasso-systematiek. Veronderstelt een advocate die willens en wetens meedoet aan een crimineel plan. Veronderstelt ook dat alle electronic banking pakketten van Nederlandse en buitenlandse banken op één laptop passen en dan nog steeds ongestoord blijven functioneren. De daders vluchten heel gewiekst naar Aruba (waar bij mijn weten inderdaad geen uitleveringsverdrag met Nederland van toepassing is omdat het nog onder het Koninkrijk zelf valt).Ik heb me deze week in het boek verdiept, geprobeerd me een beeld te vormen bij de schrijver en zijn motieven en daarna de zaak in zijn totaliteit tot me laten doordringen. Daar werd ik niet veel vrolijker van. Eigenlijk hoop ik nu vooral dat de zaak uit de pers gaat en bij de feitelijke vervolging en rechtszaak met name aandacht wordt besteed aan de menselijke kant van de zaak. Die lijkt me hier veel wezenlijker dan de inhoudelijke kant.Ik mag ook hopen dat ABN AMRO en RABO, hoewel ze formeel volledig in hun recht staan, compassie laten prevaleren boven boosheid. En dat journalisten zich meer rekenschap geven van het feit dat ze naast nieuwsgaring ook de plicht hebben om personen tegen zichzelf in bescherming te nemen.