Tuesday, November 26, 2002

De toonbank...

.. van een sigarenzaak waar ik heel af en toe kom was veranderd. Hoger geworden. Ik vroeg hoe dat kwam. Het antwoord was ontluisterend. De afgelopen maanden was de zaak 4 a 5 keer overvallen. De boeven springen over de toonbank om met name de pre-paid telefoonkaarten te ontvreemden. Om het springen te bemoeijken was dus de toonbank verhoogd. Het verhaal dat volgde was redelijk onthutsend.Voor de diefstal is nodig dat het winkeliers-echtpaar niet op de gebruikelijke plek achter de toonbank staat. Dus:

- komt er dan opeens een groepje van vier boeven binnen, die vragen om die aparte sigaren (ver en hoog op de kast opgeborgen). Ze hopen dat de winkelier die gaat pakken en vervolgens springen ze over de toonbank. Deze winkeliers weigeren echter de sigaren te pakken. Ze krijgen vervolgens het verwijt dat ze discrimineren. En als ze dan adviseren aan de klant om naar een andere zaak te gaan wordt er een paar vingers gestrekt naar het echtpaar gewezen en worden onfrisse bedreigingen geuit,

- komen de boeven (die tijd genoeg hebben om de zaak in de gaten te houden) precies even snel binnen op het moment dat de winkelier even naar achteren gaat om koffie te zetten/halen,

- blijkt dat de politie in het geval van het overlijden van Claus net even te laat op de melding reageerde, zodat de boeven hem konden smeren.Er staat een camera in de zaak en de politie heeft heel grote foto's van de misdadigers. Maar bedreigingen alleen zijn onvoldoende grond om de boeven vast te houden dus worden ze in dat soort gevallen wel even opgepakt aan het eind van de straat, maar enige tijd later weer vrijgelaten. Dat schiet dus lekker op. En ook de verzekering geeft niet thuis. Ik kreeg een briefje te zien van Delta Lloyd waarin werd gesteld dat de schade in verband met de diefstal van pre-paid kaarten helaas niet vergoed kon worden omdat die overval niet met fysiek geweld gepaard was gegaan......Wat mij vooral opviel was de nuchterheid van het winkeliers-echtpaar. Ze waren wat alerter geworden op lastige situaties, hebben al diverse malen boeven de winkel uitgejaagd en hoopten de zaak gewoon voort te kunnen zetten. Ondanks de hinder van de 'ratten', het niet thuis geven van de verzekering en de beperkte handhaving door de politie.Waarbij ik me langzaam begin af te vragen: zou het nou echt zo erg zijn om het begrotingstekort (in navolging van Frankrijk en Duitsland, die echt van hun levensdagen geen Europese boete gaan krijgen) op te laten lopen en extra geld te besteden aan veiligheid, handhaving en rechterlijke macht?