Sunday, November 17, 2002

Bolkestein doet alsof zijn neus bloedt....?

In Buitenhof wordt Bolkestein zojuist gevraagd naar zijn mening over de belastingplannen van Bos/PvdA. Hij wenst hen daar succes mee en stelt desgevraagd dat het hier om directe belastingen gaat waar Europa niets mee van doen heeft. En als Eurocommissaris met vooral de indirecte belastingen (BTW) in de portefeuille kan hij het weten immers. Het argument dat vanwege Europese ontwikkelingen c.q. Europese integratie de fiscale regelingen geharmoniseerd zouden moeten worden doet hij met zoveel worden af als "Onzin!".Tja... als ik me niet vergis was het toch dat we met de invoering van de Euro eigenlijk een stap zetten die erop neerkomt dat de financiële markten geïntegreerd raken. En volgens geleerde economen moet die stap noodzakelijkerwijs gevolgd worden door harmonisatie van de fiscale markten en de arbeidsmarkten (verdere migratie, zoals ook door Wellink bepleit), wil de Euro niet leiden tot grote spanningen in Europa.Hmm... de verkiezingen zijn weer begonnen zullen we maar zeggen.