Monday, September 30, 2002

Veldslagen bij de ECB over het betalingsverkeer..

In het FD van zaterdag een interview met Dr. Duisenberg. Daarin de vraag of hij bij de ECB ook veldslagen moet voeren. Zijn antwoord:

O ja. Regelmatig. Maar daar weet de buitenwereld niets van. Maar nooit over het monetaire beleid. Wel over allerlei bestuurlijke en administratieve zaken. Zoals het streven om te komen tot één betalingssysteem voor alle lidstaten. Dan spelen nog steeds de nationale belangen. Dat zijn hele knokpartijen. Maar we komen er wel uit.Waar doelde hij op? Op het topgirale betaalsysteem TARGET. Op dit moment zijn er bij alle centrale banken eigen systemen, die een koppeling hebben en daarmee internationale betalingen mogelijk maken. Naast die koppeling hebben de lokale systemen ook tal van eigen functionaliteiten die nuttig/bruikbaar zijn voor de financiële markten in zo'n land. De veldslag bij ECB van vorige week betrof de vraag of er nu een nieuw alomvattend Europees systeem gemaakt moet worden of niet. En of dan de lokale systemen nog moeten blijven bestaan of niet.Het antwoord van dit moment lijkt mij persoonlijk in de cijfers van de ECB zelf besloten te liggen:

Op de website van de ECB staat dat in aantallen 77 % (200.000 betalingen per dag) en in waarde 62 % (800 miljard) van het topgirale transactieverkeer lokaal is. Dus ook in dit internationale Europa overweegt het nationale karakter.Ik ben benieuwd of men bij de ECB vorige week tot dezelfde conclusie is gekomen.