Wednesday, September 11, 2002

Interpay Principal Member van Mobiele Payment Forum

Uit de nieuwsbrief:

Sinds kort neemt Interpay Nederland als 'principal member' deel aan het Mobile Payment Forum(MPF). Dankzij dit lidmaatschap zit Interpay bovenop de nieuwste, internationale ontwikkelingen op m-commerce-gebied. Het MPF is een wereldwijde organisatie, waarin deelnemers uit alle betrokken branches samenwerken aan de ontwikkeling van een kader voor gestandaardiseerde, veilige en geauthenticeerde m-commerce en de voltooiing van veilige en betrouwbare transacties. Het MPF is in 2001 opgericht door de credit card-maatschappijen MasterCard International, American Express, Visa International en JCB Co. Ltd.Doelstellingen zijn:

* uitbreiding van de internationale markt voor m-commerce;

* vereenvoudiging van het betaalproces voor de consument;

* samenwerking aan toekomstige ontwikkelingen voor m-commerce.Stemrecht

Interpay heeft als principal member stemrecht in het MPF en kan dus direct invloed uitoefenen op de beslissingen van het forum. Deelname en stemrecht zijn van groot belang voor de aansluiting van Nederland op de wereldwijde ontwikkelingen en standaarden. Hierdoor zullen ook Nederlandse ondernemers en consumenten kunnen profiteren van producten voor mobiel betalen die voldoen aan wereldwijd gebruikte standaarden en aan de internationaal beste technologie.
Boeiende situatie. Interpay zal zeker niet zelfstandig een produkt mogen voeren. Maar mag wel namens de Nederlandse banken op het vinkentouw zitten. Ik ben benieuwd of de banken binnenkort zelf doorkomen met een mobiel betaalprodukt. Of zouden ze nog even de chip-wonden aan het likken zijn en wachten ze gewoon af tot de markt heeft uitgemaakt waar het heengaat...?