Thursday, September 19, 2002

De stand van zaken m.b.t. het toezicht...

... wordt beschreven in deze notitie van het Ministerie van Financiën. Het komt erop neer dat per dit moment een aantal taken van DNB naar de Autoriteit Financiële Markten is overgedragen. En in Europees verband wordt nagedacht over de verdere toekomst (een Europese toezichthouder....?).