Monday, January 28, 2002

Meer e-commerce: we gaan de boel vertrouwen...

Onderzoeksbureau IDC maakt bekend dat er meer gekocht wordt via Internet. Meest belangrijke reden om niet on-line te kopen is angst voor fraude. Maar verwacht wordt wel dat er veel meer gekocht gaat worden in de toekomst. Een toenemend vertrouwen in de veiligheid van het Internet zal hierbij een grote rol spelen.Opmerkelijk is ook dat de man de koper op het Internet is. Hoewel Europees breed de vrouw in Nederland vaker Internet, is het hier toch vooral de man die de on-line bestellingen doet. Dit is te verklaren door het feit dat vrouwen nog altijd veel minder betrokken zijn bij het Nederlandse arbeidsproces dan mannen. Aangezien vooral mensen met een fulltime baan (lees: mannen) in het bezit zijn van een credit card, en dit nog altijd het meest gebruikte betaalmiddel is op Internet, doen voornamelijk mannen aankopen op het Internet.Zo, dan weten we dat ook weer....