Tuesday, January 08, 2002

Betalen voor het betalen; wat vindt de klant?

Op Business planet heeft een stemming plaatsgevonden met de vraag wat klanten ervan zouden vinden als De Nederlandse banken geld zouden gaan vragen voor pinnen en overboekingen. Er is door 438 Internetters gestemd met het volgende resultaat:

- 62 % heft onmiddellijk de rekening op en gaat naar een bank die niets rekent voor haar diensten,

-35 % gaat dan gewoon zoveel mogelijk elektronisch en contant betalen

-3 % zegt: het is vervelend, maar onvermijdelijk. Banken moeten immers hun kosten kunnen doorberekenen.Uiteraard is het niet representatief, maar de losse opmerkingen op de pagina geven een goed inzicht in het imago van de banken. En dat is weinig positief. Eens te meer blijkt er een groot geheugen te zijn bij klanten. Met nostalgie wordt de gemeentegiro Amsterdam (gratis, snel) aangehaald en de oude situatie dat banken en PCGD elkaar stevig beconcurreerden.