Tuesday, January 01, 2002

1 Januari 2002

Het is rondom het vriespunt en in mijn portomonnee zitten:

- 5 briefjes van honderd (toch een beetje voorzorg),

- 2 van vijfentwintig,

- één vijfguldenmunt,

- 7 guldens,

- 7 kwartjes,

- 5 dubbeltjes,

- 2 stuivers.

Samen ƒ 564,35 of € 256,09