Thursday, January 17, 2002

Klachten over het bankwezen nu ook beantwoord via de politiek.....

Vandaag is door het Ministerie van Financiën een heel opmerkelijke brief gestuurd naar de Commissie Financiën. Het betreft een reactie op een van die Commissie ontvangen klacht van een klant over afronding van de euro op bankafschriften. De klant had commentaar op de onduidelijke omrekening van Fortis. Na veel geharrewar besloot Fortis volledig vrijblijvend -maar wel onder finale kwijting- een bedrag van € 0,05 over te maken ter compensatie. Maar, zo lezen we, dan is de discussie hiermee ook gesloten.Nu ben ik een warm voorstander van transparant opererende overheids-instanties, maar waarom juist deze brief van Fortis aan een individuele klant openbaar gemaakt is, is mij een raadsel. Is dit een administratieve vergissing of krijgen we voortaan vaker zomaar een inkijkje in een individuele klacht? Dat kan nog leuk worden dan, want tussen de stapels klachtenbrieven die banken krijgen zitten er altijd wel een paar lezenswaardige.Goed nieuws ook voor de rasechte klagers. Zij weten nu dat naast bankkantoor, call-centre, geschillencommissie en de Nederlandsche Bank, hun klachten voortaan ook geadresseerd en beantwoord kunnen worden via:

De Tweede Kamer der Staten-Generaal

T.a.v. Commissie Financiën

Plein 2

2500 EA Den Haag