Thursday, January 24, 2002

Maatschappelijke aspecten van het betalingsverkeer

Het Ministerie van Financiën heeft een brief uitgestuurd naar de Tweede Kamer over diverse betalingsverkeer onderwerpen. Alle hot-issues komen aan bod: transparantie, tarifering, toegangelijkheid en uiteraard het onverbeterlijke nummerportabiliteit. Op dat laatste punt gaat overigens nog een nadere studie worden verricht in een MDW werkgroep naar overstapkosten in financiële en niet-financiële sectoren.De strekking van de brief: we zijn goed bezig en we komen op diverse onderwerpen nog terug. Of, zoals het Ministerie dat dan -geheel in stijl- formuleert:

Het geheel overziend kan worden geconcludeerd dat er op de verschillende in de nota betalingsverkeer gesignaleerde aandachtspunten goede voortgang plaatsvindt. Zodra zich nieuwe ontwikkelingen voordoen bij de toegankelijkheid van betaalfuncties, het betalingsverkeer in het algemeen en de potentiële mobiliteit van consumenten, zal ik u nader informeren.Opmerkelijk is dat in de brief onderscheid wordt gemaakt naar balies, pinautomaten en bankfilialen. Nu kan ik nog begrijpen dat met pinautomaat een geldautomaat wordt bedoeld. In dat geval blijven de betaalautomaten aan de winkelbalie onbesproken. Wat de diepe zin is van het onderscheid tussen balie en bankfiliaal blijft echter onduidelijk. Later in de notitie wordt het overigens opeens: balies, pinautomaten, bankfilialen en betaalrekeningen.Opvallend is verder dat de notitie eigenlijk hoofdzakelijk consumentenzaken afdekt. Het onderwerp van de brief had dus eigenlijk moeten luiden: consumentenissues in het betalingsverkeer.Mijn conclusie: hetzij de verkiezingen zijn in aantocht hetzij de beoordelingsronde's op het Ministerie (of misschien wel allebei).