Monday, January 28, 2002

Euro-omschakeling een succes!

Het Ministerie van Financiën meldde vandaag dat de invoering van de euro succesvol is verlopen. Uit het overzicht blijkt tevredenheid, maar ook daadkracht. Er wordt naar gestreefd om nog voor 1 juli as de Kamer te informeren over de uitkomst van een evaluatie-onderzoek en dan een afsluitend congres te houden.In de evaluatie worden de effectiviteit (resultaat) en de efficiëntie (aanpak) van het europroject beoordeeld, inclusief de regiefunctie van het ministerie van Financiën. Ook wordt bezien welke lessen kunnen worden getrokken voor andere grote projecten. De evaluatie richt zich op vier deelterreinen: het publieke domein (Rijksoverheid en mede-overheden), het private domein (NFE), de chartale omschakeling en de publieksvoorlichting. In elk deelonderzoek zullen de resultaten in internationaal perspectief worden geplaatst.Hoewel 5 maanden kort lijkt voor een zo uitvoering onderzoek, schat ik dat de uitkomst van het evaluatie onderzoek wordt:

Het had misschien op sommige punten beter gekund, met name efficienter, maar dankzij de poldermodel-insteek in het Nederlandse, blijken we internationaal wel het beste te hebben geopereerd. Hulde aan de Minister en zijn staf!