Thursday, January 03, 2002

CASUS HORECA

Wij vragen rekening en horen € 30,25. Dat is ƒ 66,66. Worden daarbij gestimuleerd met euro te betalen. Ik betaal echter met briefje van honderd en zeg; maak er maar 70 gulden van. Komt de trotse uitbater aan tafel met het met ƒ 30,- corresponderende bedrag in euro: € 13,61. Vol vertrouwen kijk ik het bedrag niet na. Tafelgenoot wel en zie: hebben we € 14,01 teruggekregen. Is de munt van 50 eurocent toch aangezien voor 10 eurocent.