Wednesday, May 15, 2002

Van sectoraal naar functioneel....

Zalm stuurt, nog even voor de verkiezingen een brief naar de Tweede kamer om de toezichtsproblematiek nog even lekker te verankeren (zolang hij er nog zit...). De strekking is dat DNB en Verzekeringskamer samen gaan kijken of onder toezicht staande instellingen wel zorgvuldig bezig zijn. De Autoriteit Financiele Markten kijkt vooral naar het gedrag richting consument en in hoeverre de daarvoor geldende regels worden overtreden. In vaktermen, we gaan van sectoraal naar functioneel toezicht.



En nu maar hopen dat ze er in Europa net zo over denken......